Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

University of KwaZulu-Natal i Sydafrika bjuder in till samarbete över gränserna

Presentationssida av IUR-konsortiet

IUR-konsortiet (Inter-University Research Consortium) höll i förra veckan sitt andra fysiska möte i Sydafrika där fakulteter från University of KwaZulu Natal i Sydafrika, University of Denver i USA samt Lunds och Umeå universitet i Sverige deltog för att etablera ett långsiktigt nätverks- och innovationssamarbete

IUR-konsortiets övergripande uppdrag är att skapa möjligheter för forskning, mentorskap och spridning av kunskap för att främja integrerade interventioner och vård- och stödsystem som förbättrar välbefinnandet för människor som behöver komplex vård där flera parter behöver samverka. Det rör sig om integrering av vård för målgrupper med psykisk och fysisk ohälsa samt missbruk och beroende, där samsjuklighet ofta är mer regel än undantag.

IUR-konsortiets möte i Sydafrika

Initiativet till IUR togs redan 2020 av Lena Lundgren, professor i socialt arbete och missbruksforskare vid Denver University och Umeå universitet redan under pandemin (Covid-19). CEPI vid Umeå universitet (Mikael Sandlund) samt Lunds universitet/Region Skåne (Ulrika Bejerholm) blev tidigt kontaktade för att i sin tur knyta till sig forskare inom beroendemedicin i Region Skåne (Anders Håkansson) och Socialhögskolan vid Lunds universitet (Helena Hansson). Snart inleddes en dialog med andra forskare från Denver University och University of KwaZulu-Natal. Att börja samproducera idéer och tankar under pandemin vidgade perspektiven och känslan av att höra till, trots de restriktioner som präglade alla runtom i världen. 

Det första fysiska mötet planerades till september 2022, då Sverige och Lunds universitet var värd. Mötet hölls i fyra dagar och resulterade i konkretisering av idéer och riktningar, och där arbetspaket varvades med besök på Max IV och Skissernas museum. Mycket uppskattat. Kort därefter manifesterades samarbetet i en nätverksansökan till Formas (Helena Hansson, PI) som nu gjorde det möjligt att fortsätta nätverkets samarbete över gränserna 2023, närmare bestämt i Sydafrika.

Mötet i år hölls 25-28 september i Durban vid University of KwaZulu-Natal, på den humanistiska fakulteten. Redan första dagen drogs de största penseldragen medan fokus de andra dagarna låg på gemensamma forskningsstudier, tidsplanering och spridning av kunskap under 2023 och 2024. Sedan besöket i Sverige 2022 har tre juniora forskare knutits till konsortiet, doktorander i socialt arbete och psykologi, samt en postdoc i beroendemedicin. Dessutom har ett utbyte av utbildningsmoduler för psykologer inom rättspsykiatrin inletts mellan USA och Sydafrika.

Hemsidan finns vid Denver University och kommer att utvecklas framöver. Besök gärna sidan redan nu. Webblänk till IUR: Klicka här