Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

UserInvolve-Vårt forskningsprogram

CEPI har tilldelats medel (Forte, 23.9 miljoner) för att i ett forskningsprogram 2022-2027 utveckla och implementera brukarinflytande. Utlysningen omfattade klient- och praktiknära forskning inom framförallt socialtjänstens verksamhetsområden och går under namnet Tillämpad välfärdsforskning

CEPI är ett tvärprofessionellt centrum där ämnet socialt arbete utgör en viktig del, precis som för denna ansökan. Huvudsökande är Urban Markström som tillsammans med Hilda Näslund, professor respektive postdok i socialt arbete vid Umeå universitet (UU), har skrivit fram ansökan tillsammans med medsökande forskare vid Lunds universitet, docent Elisabeth Argentzell och professor Ulrika Bejerholm, båda även anställda inom psykiatrin i Region Skåne, postdoc Katarina Grim vid Karlstad universitet, docent David Rosenberg vid UU, professor Ulla-Karin Schön vid Stockholms universitet,  samt professor Petra Svedberg vid Halmstad Högskola. Sammanlagt är vi 8 forskare, varav 5 i socialt arbete och 3 inom respektive område: psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, arbetsterapi och omvårdnad.

Projektet sker i nära samarbete med NSPH och andra brukarorganisationer, Verdandi, Suicide Zero (tredje modulen, se nedan) SKR och Socialstyrelsen med flera. Brukarinflytande är centralt för att utveckla en återhämtningsorienterad praktik inom verksamhetsområdet psykisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning, som integrerar kvaliteter som är viktiga för slutanvändaren. Brukarinflytande är även avgörande för hållbara och demokratiska vård- och stödsystem. Ett antal strategier för brukarinflytande har idag utvecklats inom området, men ofta saknas långsiktig implementering. Detta program syftar till att undersöka och utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa, med fokus på kommunernas verksamheter.

 

 


Programmet består av tre moduler, med totalt sju underliggande projekt:

Modul I: Autonoma aktiviteter som en grund för brukarinflytande

Modul I utforskar aktiviteter inom brukarrörelsen som är fristående från vård- och stödsystem. Genom sådan autonom mobilisering kan brukare bygga kompetenser och beredskap för inflytandeaktiviteter, genom att formulera politiska positioner och utveckla en kollektiv kunskapsbas.

Modul II: Konkreta strategier för hållbar integrering av brukarinflytande

Modul II utgör programmets kärna. Projekten utforskar fyra konkreta strategier för hållbar integrering av brukarinflytande: delat beslutsfattande, peer support, brukarrevision och brukarråd. Projekten behandlar vidare brukarinflytande på olika nivåer: från en individnivå, till en organisatorisk nivå och en systemnivå.

Modul III: Stärkande av kapacitet, varaktighet och forskningens effekter genom samproduktion

Modul III tar ett övergripande tag om den kunskap som genereras i programmet för att utveckla teori och metod i relation till brukarinflytande i forskning och inom verksamhetsområdet. Inom ramen för denna modul byggs strukturer för programmets samproduktion, som involverar brukarorganisationer och representanter främst från berörda kommunala verksamheter. En återkommande konferens syftar vidare till att stärka överföring av den kunskap som genereras i programmet till praktisk tillämpning.

Användarnas involvering i forskning och utveckling är en väg för värdefull samhällsutveckling.

UserInvolve-programmet
Forskare och medverkande i forskningsprogrammet UserInvolve.

Länk till programmets sida vid Umeå universitet: Klicka här