Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om CEPI

Bildvägg av människor

Nationellt tvärvetenskapligt nätverk

Vår forskning är tvärvetenskaplig och våra frågor omfattar livsvillkor, stigma, stöd- och vårdinsatser såväl som organisation och policy. Forskningen bidrar till att personer med psykisk ohälsa får den vård och stöd de behöver för att leva ett meningsfullt och aktivt liv i samhället. 

Delaktighet och inflytande

Vår forskning fokuserar på delaktighet med betoning på inflytande för de personer som lever med psykisk ohälsa. Detta syns både i valet av forskningsfrågor och i vårt sätt att planera, genomföra, implementera och kommunicera forskningen. Forskningen kännetecknas också av praktikrelevans och av samarbete med olika samhällsaktörer.

Vi intresserar oss särskilt för utvecklingen och implementeringen av psykosociala insatser viktiga för individens personliga återhämtning. Men vi fokuserar även på hur miljön kan främjas så att den blir tillgänglig för alla trots psykisk ohälsa. Ett annat inslag är att samverka med och sprida kunskap till det omgivande samhället.

Ung kvinna på bänk

CEPI bildades 2007

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser bildades redan 2007 men samarbetet har funnits sedan tidigt 90-tal. Vi tilldelades statliga medel under en 8-årsperiod för att bygga upp CEPI och initiera forskning inom det psykosociala området i samarbete med CEPIs brukarpaneler. Idag är CEPI ett externfinansierat centrum och är organiserade genom Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.