Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning

Forskning vid CEPI

Vår forskning är tvärvetenskaplig och våra frågor omfattar livsvillkor, stigma, stöd- och vårdinsatser såväl som implementering och policy. Forskningen bidrar till att personer med psykisk ohälsa får den vård och stöd de behöver för att leva ett meningsfullt och aktivt liv i samhället. Vi jobbar också med uppdrag åt Socialstyrelsen (SoS), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens beredning för medicinsk utredning (SBU), bland annat med riktlinjearbete, implementerings och metodutvecklingsprojekt samt medverkan till kunskapsöversikter.

Sedan 2007 har vi producerat:

  • 500 originalpublikationer i vetenskapliga tidskrifter
  • 47 avhandlingar
  • 40-tal bokkapitel
  • 1 egen bok "Att leva med psykisk funktionsnedsättning" som finns i 3 upplagor

 

Två pappershögar