Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Delta i studie om ny vård- och stödmodell inom vuxenpsykiatrin

UPS AND DOWNS IN MENTAL HEALTH

Idag saknas en vård- och stödmodell inom vuxenpsykiatrin för personer med växlande mående där samma team möter människan bakom patienten, i både med- och motgång. Det vill vi förändra! Därför genomför vi nu studien "Ups and downs" för att utvärdera en ny vårdmodell, FACT, där kompetens samlas i ett multiprofessionellt vårdteam som sätter dina styrkor och förmågor i fokus. Studien genomförs i ett samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne och NSPH Skåne (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

 

Kvinna rastar sin hund

Flexibel vård- och stödmodell

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) innebär en flexibel användning av psykiatrins och kommunens resurser. Ett team mellan psykiatri och kommun skapas för att erbjuda en sömlös vård.

I teamet samlas kompetens av psykiater, psykolog, sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom, peer-support (person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa) samt en arbetsspecialist som ger stöd till arbete och studier. Även kompetens om missbruk och fysisk hälsa ingår.  

Vad innebär FACT för dig?

Dina styrkor och förmågor är i fokus och du är i kontroll över din återhämtning. Teamet ger dig vård och stöd när och där du behöver det. När du är i kris och behov av utökad vård och stöd växlar teamet upp sina insatser fram till att du mår bättre igen. På så sätt följer teamet ditt mående när det går upp och ner.

Vem kan delta i studien?

Studien vänder sig till dig som:

  • är 18 - 65 år
  • bor i Skåne (se specifika kommuner i intresseanmälan)
  • har en allmänpsykiatrisk diagnos och ett mående som pendlar  
  • har ett behov av både vård och stödinsatser från Socialtjänsten (boendestöd eller missbruksbehandling).

Vill du delta i studien?

Klicka här för att lämna en intresseanmälan

Så går studien till

Din medverkan innebär att du antingen fortsätter din vård och ditt stöd som vanligt eller får dina insatser av FACT-teamet. Det är lottning som avgör vilken grupp du hamnar i. Du kommer också att besvara en webbenkät, innan studien påbörjats samt efter 6 och 12 månader. Frågorna handlar om ditt mående, din delaktighet i vardagen, samt din personliga återhämtning. Du förblir helt anonym och alla insamlade uppgifter behandlas konfidentiellt. Alla som deltar i studien är lika viktiga för att avgöra om FACT är lika bra eller bättre än de insatser som erbjuds idag. 

Varför genomförs studien?

Syftet med studien ”Ups and Downs” är att undersöka om FACT-teamet bidrar till att personer med växlande mående får lika bra eller bättre hälsa, blir mer delaktiga och återhämtar sig i sin vardag i större utsträckning jämfört med personer som får befintliga vård- och stödinsatser. Denna typ av studie gör att vi kan ta reda på vilken vård- och stödmodell som hjälper flest. Det har betydelse för många som har det jobbigt idag. 

Kontaktperson för studien

Marie Mellerup


Har du frågor, kontakta:
Marie Mellerup
, forskningssköterska, vuxenpsykiatrin Region Skåne

Telefon: 0724-685551
E-post: marie [dot] k [dot] mellerup [at] skane [dot] se

Forskningsansvariga

Ulrika Bejerholm


Ulrika Bejerholm
Forskningsansvarig, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, FOUU Region Skåne
E-post: ulrika [dot] bejerholm [at] med [dot] lu [dot] se


Annika Lexén


Annika Lexén
Processledare, docent, bitr. universitetslektor
E-post: annika [dot] lexen [at] med [dot] lu [dot] se

Ett samarbete mellan:

Logga