Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ups & Downs in Mental Health

Idag saknas en sömlös vård- och stödmodell där samma team möter människan bakom patienten, i både med- och motgång.
Det vill vi förändra!

Idag finns ingen vård- och stödmodell för personer med komplexa och växelvis akuta psykiatriska behov som är i behov av både krishantering och kontinuitet i vård och stöd som gynnar hälsan och förmåga att delta i vardagslivet. Det saknas ett personcentrerat helhetsgrepp och ett sektorsövergripande arbete där öppen- och slutenvårdens insatser integreras såväl som insatser från vård och kommun för att ge en god och nära vård.

Som ett svar på frustrationen har vi genom en samproduktion med personal och chefer inom psykiatri (Region Skåne) och kommuner (Skåne), patienter inom allmänpsykiatrin och brukarorganisationen NSPH-Skåne ringat in behov, intresse och preferenser för att bygga upp och utvärdera en återhämtningsinriktad intervention vi kallar Flexible Assertive Community Treatment (FACT). I FACT stämmer ett multidisciplinärt team av med varandra dagligen för att skruva upp och ner intensiteten i insatserna för att ge patienterna stöd "där och då de behöver det". Det innebär en sömlös vård där relationen mellan patienten och behandlare inte bryts genom olika händelseförlopp.

Kvinna rastar sin hund

Syftet med projektet är att bidra med kunskap om FACT haft en signifikant effekt på hälsa och förmåga till delaktighet (primärt utfall), jämfört med befintliga vård- och stödinsatser, bland studiedeltagare med komplexa och akuta vård- och stödbehov under en 12 månadersperiod.

Projektet visar också om FACT har effekt på klinisk- och personlig återhämtning, samt vård- och stödkonsumtion. Frågor kopplade till implementering och hur samverkan byggs skapas i ett sektorsövergripande arbete kommer också besvaras.


FACT-teamen i ”Ups & Downs” vänder sig till patienter inom allmänpsykiatrin och sätter individens styrkor och förmågor i fokus. I varje team finns läkare, psykolog, sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom, peer-support (person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa) samt en IPS-arbetsspecialist. Även kompetens om beroendetillstånd, boendestöd och fysisk hälsa finns med i teamet och närstående är en viktig samarbetspartner såväl som primärvård. Vi forskare täcker av ungefär samma kompetens som de i teamet för att hjälpa till på bästa sätt. 

Studien genomförs i CEPI vid Lunds universitet i samarbete med Region Skåne och skånska kommuner samt NSPH Skåne (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Vi välkomnar även andra team i Sverige att delta. 

 

Mer information och intressanmälan för patienter/klienter. Klicka här

Mer information och intresseanmälan för team/personal. Klicka här

 

 

Kontakt

 


Forskningsadministratör:

Johanna Hibbbs
E-post: johanna [dot] hibbs [at] med [dot] lu [dot] se (johanna[dot]hibbs[at]med[dot]lu[dot]se)


Medverkande forskare:

Ulrika Bejerholm

Ulrika Bejerholm
Forskningsansvarig

Professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Lunds universitet (LU)/FOUU Region Skåne
E-post: ulrika [dot] bejerholm [at] med [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]bejerholm[at]med[dot]lu[dot]se) 


Elisabeth Argentzell
Docent, universitetslektor, hälsovetenskaper vid LU/Region Skåne
E-post: elisabeth [dot] argentzell [at] med [dot] lu [dot] se (elisabeth[dot]argentzell[at]med[dot]lu[dot]se)


Gunilla Cruce
Dr med vet, hälsovetenskaper vid LU/Region Skåne


Marcus Knutagård i vit skjorta och grå kavaj

Marcus Knutagård
Docent, Socialhögskolan vid LU
 E-post: marcus [dot] knutagard [at] soch [dot] lu [dot] se (marcus[dot]knutagard[at]soch[dot]lu[dot]se)


Annika Lexén
Processledare, docent, bitr. universitetslektor, hälsovetenskaper vid LU
E-post: annika [dot] lexen [at] med [dot] lu [dot] se (annika[dot]lexen[at]med[dot]lu[dot]se)


Daniel Lindqvist
Docent, kliniska vetenskaper vid LU/FOUU Region Skåne


Sofie Westling. Foto.

Sofie Westling
Docent, kliniska vetenskaper vid LU/Region Skåne
E-post: sofie [dot] westling [at] med [dot] lu [dot] se (sofie[dot]westling[at]med[dot]lu[dot]se)


Medverkande NSPH:

Michelle Nilsson med långt mörkt hår

Michelle Nilsson
Orförande NSPH Skåne, Verksamhetsledare Patienforum 

E-post: michelle [at] nsphskane [dot] se (michelle[at]nsphskane[dot]se)


Karina Bagge
Samtalsledare och brukarrevisionssamordnare

 

 

Ett samarbete mellan:

Lunds universitet, Region Skåne och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Skåne

Logga