Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Individual Placement and Support (IPS) för personer med beroende av alkohol och droger - En randomiserad kontrollerad studie i en svensk kontext

Idag saknas en arbetsrehabiliteringsmodell för personer med beroende av alkohol och droger som ökar möjlighen att nå, få och behålla ett arbete samtidigt som stödet runt omkring samordnas.

Därför vill vi genomföra en jämförande studie där syftet är att ta reda på om individuellt stöd till arbete enligt IPS har effekt för målgruppen. Det vet vi inte idag, men med din och andras hjälp kan vi ta reda på det.

 

Skylt med texten hopp

Just nu söker vi deltagare!

Är du över 18 år och vill arbeta, inte haft ett jobb de senaste 6 månaderna samt har en pågående vård- och stödkontakt för ditt missbruk i Stockholm* kan du anmäla ditt intresse och ta reda på mer.

Du tackar ja till att delta i projektet. Ditt deltagande innebär att du antingen fortsätter som vanligt med din vård och ditt stöd du redan har, eller så får du delta i IPS under ett år. Det är lottning som avgör vilken grupp du hamnar i. Denna typ av jämförande studie gör det möjligt att på ett säkert sätt ta reda på om IPS fungerar, och gör den det så kan forskningen bidra till att fler som lever med missbruk idag kan få hjälp att hitta jobb i framtiden. Alla som deltar är lika viktiga för att avgöra om IPS är lika bra eller bättre än befintliga insatser.

Oavsett grupptillhörighet besvarar du en webbenkät om ditt missbruk och hälsa innan studien påbörjats samt efter 6, 12 och 18 månader. Vi kommer även att samla in avidentifierade registerdata om anställning från Statistiska Centralbyrån.

Hur tar jag kontakt och anmäler mitt intresse?

Vill du veta mer och kanske delta så gör en intresseanmälan på hemsidan. Vi tar därefter kontakt med dig.

Välkommen!


*Stockholm=För att ingå i projektet behöver du vara aktuell för ekonomiskt bistånd och vuxenenheten för Enheten för Hemlösa, Södermalms eller Rinkeby Kista stadsdelsförvaltningar. Vägen in kan också gå via Prima Maria eller någon av regionens beroendecentrumsmottagningar om du har kontakt med nämnda stadsdelsförvaltningar och är aktuell för ekonomiskt bistånd.