Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dags att söka IPS-utbildningen vid Lunds universitet

Kvinna och man vid kafe

Efterfrågan på personcentrerade och återhämtningsinriktade insatser ökar markant i Sverige och CEPI vid Lunds universitet erbjuder en unik och samproducerad utbildning av Individual Placement and Support (IPS) där forskare, brukare och arbetsspecialister samsas för att skapa en användbar utbildning i tiden.

För er som inte känner till IPS (Individual Placement and Support) är det den högst prioriterade insatsen för arbetsrehabilitering enligt nationella riktlinjer för personer med psykisk ohälsa och missbruk. Idag efterfrågas IPS som en personcentrerad och återhämtningsinriktad insats för stöd till arbete och studier* för olika målgrupper inom region, kommun, arbetsförmedling, forskningsprojekt och privata företag. 

Vår kurs bygger på ett utbildningspaket som gavs i samband med forskningsstudier i Storbritannien och Sverige men har sedan dess utvecklats i takt med en växande praktik och forskning för att möta de behov av kunskap som finns. Vi lägger särskild omsorg vid den svenska kontexten och hur IPS kan implementeras på olika arbetsplatser men ger också en god bild av hur IPS praktiseras i grannländer och i Europa.

Själva syftet med kursen är att studenten ska få grundläggande kunskaper om evidens, tillämpning och implementering för att kunna jobba som IPS-arbetsspecialist utifrån ett återhämtningsinriktat arbetssätt. 

Kursen börjar den 8 april och sista anmälningsdag är den 8 mars. Läs mer och sök vår uppdragsutbildning på följande länk: Arbetsrehabilitering enligt IPS, 7.5 p

*Stöd till studier (Supported Education) är en integrerad del av IPS som ett led till ett arbetsliv