Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya FORTE-miljoner ska lyfta Generation Z och deras psykiska hälsa

Unga vuxna tittar ut över en äng

Ännu ett Forte-anslag i år går till ett CEPIs projekt. Denna gången handlar det om att samskapa och utvärdera en digital lösning för att öka unga vuxnas kunskap om psykisk ohälsa, hur de kan hjälpa varandra och hitta balans i vardagen.

Den här satsningen är välkommen och är ett resultat av många års forskning om psykisk hälsolitteracitet. Behovet av att utveckla psykisk hälsolitteracitet i samhället blir allt större och framförallt bland unga vuxna som löper stor risk att utveckla psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att utveckla kunskap om hur psykisk hälsa kan bibehållas eller uppnås, hur man kan söka hjälp, ge stöd till varandra och minska stigmat. 

Projekledaren Annika Lexén och medsökande bildar tillsammans en tvärvetenskaplig projektgrupp med internationell koppling till Australien som greppar över arbetsterapi, hälsovetenskap, arbetsmedicin, socialt arbete, barn- och ungdomspsykiatri, psykisk hälsa bland barn- och ungdomar. Men det viktigaste är kanske framförallt att unga vuxna kommer att delta i projektet och vara med att utveckla ett digitalt verktyg som kan hjälpa dem och deras närmsta kompisar att lära sig om psykisk hälsa och hur de kan hitta en bra balans i vardagen. 

Det övergripande syftet är därför att samproducera, implementera och utvärdera genomförbarhet och möjligt utfall av en e-hälsolösning för psykisk hälsolitteracitet, inklusive kamratstöd och kunskap om aktivitetsbalans, för unga vuxna i Sverige. Annika berättar att projektet har två faser. Den första om själva interventionen, det digitala verktyget, och sedan då hur det fungerar IRL, så att säga. Att ha koll på sin och andras psykiska hälsa är avgörande för unga vuxna så de kan etablera meningsfulla aktiviteter och ta stabila steg ut i vuxenlivet. 

 

 

proträtt av kvinna som ler

 

Forskarna i projektet!

Lunds universitet

Annika Lexén (PI), docent i arbetsterapi. Institutionen för hälsovetenskap, forskargrupp Psykisk hälsa, Aktivitet och Delaktighet (PAD), CEPI

Carita Håkansson, docent i arbetsterapi. Institutionen för arbetsmedicin 

Martin Stafström, docent, programdirektör. Socialmedicin och global hälsa. 

 

Karolinska institutet

Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap. Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Psykolog och specialist inom neuropsykologi vid barn- och ungdomspsykiatrin i Region Stockholm.

 

Uppsala universitet

Ulf Jonsson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Barn- och ungdomspsykiatri. 

 

Umeå universitet

David Rosenberg, Institutionen för socialt arbete. CEPI

 

Curtin University

Sonya Girdler, professor i arbetsterapi. Curtins forskargrupp om autism.

Ben Millbourn, dr med vet i arbetsterapi, Curtins forskargrupp om autism