Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Främjande av psykisk hälsa i Generation Z

Med denna forskning vill vi tillsammans med unga vuxna och andra viktiga aktörer, utveckla och utvärdera en e-hälsolösning för att öka unga vuxnas kunskap om psykisk hälsa, hur de kan hjälpa varandra och hitta balans i vardagen.

Familj använder en bärbar dator. Foto.

Hög förekomst av psykisk ohälsa bland unga vuxna

En av de mest akuta utmaningarna i dagens samhälle är den höga förekomsten av psykisk ohälsa bland unga vuxna (18-29 år), även kallad Generation Z. Det stora antalet unga som berörs, och de allvarliga konsekvenser som det medför, gör det kritiskt att hitta effektiva sätt att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa i gruppen på deras egen arena med hjälp av digital teknik.

Varför är detta viktigt? 

Att öka sina kunskaper och färdigheter att främja sin egen psykiska hälsa och identifiera och hantera stress och psykiska problem hos sig själv och andra, har många fördelar, såsom minskad stress och risk för långvarig psykisk sjukdom, minskat behov av psykiatrisk vård och stöd, samt förbättrad förmåga att hantera de svårigheter som övergången till vuxenlivet medför.

Syftet med projektet

Syftet med detta projekt är att tillsammans med unga vuxna och andra viktiga aktörer utveckla och utvärdera en e-hälsolösning för psykisk hälsa som innefattar kamratstöd och kunskap om balans i vardagen för unga vuxna i Sverige. Projektet har två faser. I den första fasen kommer vi att göra en analys av hur unga vuxna upplever sin psykiska hälsa, övergången till vuxenlivet och behov av stöd samt utveckla e-hälsolösningen. I ett andra steg kommer vi att utvärdera lösningen för att se hur den påverkar unga vuxnas psykiska hälsa. 

Vår vision –  delaktighet och innovation

Vi tror på att involvera de unga vuxna i processen. Genom att låta unga vuxna vara med och forma den digitala lösningen strävar vi efter att skapa en innovation som verkligen svarar på deras behov och hjälper dem att må bättre i övergången till vuxenlivet.


Studien genomförs av CEPI vid Lunds universitet tillsammans med forskare från Karolinska institutet, Umeå universitet och Curtin University i Australien i samverkan med Jönköpings universitet, Studenthälsan och Ungvuxenmottagningarna i Lund, Malmö och Göteborg samt NSPH Skåne (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). 

Kontakt

Annika Lexen. Foto.

Annika Lexén
Forskningsansvarig

Docent i arbetsterapi, Institutionen för hälsovetenskaper, forskargrupp Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet (PAD), CEPI.

E-post: annika [dot] lexen [at] med [dot] lu [dot] se (annika[dot]lexen[at]med[dot]lu[dot]se)

Har du frågor om studien eller expertgruppen? Tveka inte att kontakta mig!