Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Intressad personal

Vill ni starta ett FACT team? 

Att kunna ge god och nära vård blir allt viktigare. FACT (Flexible Assertive Community Treatment) är ett heltäckande psykiatriskt program för att möta patienternas behov på ett återhämtningsinriktat sätt. 

Möte där professionella använder post-it lappar

Varför forskning?

Idag vet vi inte om FACT är lika bra eller bättre jämfört med den vård som redan finns. Därför har "Ups & Downs in Mental Health" en randomiserad kontrollerad design som gör att vi säkert kan ta reda på vilken modell som hjälper bäst och flest. Om FACT visar sig vara bättre kan projektet bidra till riktlinjer om en ny evidensbaserad praktik inom allmänpsykiatrin. 

Läs mer om FACT och ladda ner manualen från Region Skånes hemsida genom att klicka på denna länk

Vill ni delta?

Vi utbildar och hjälper er starta ett tvärprofessionellt team, ett team som dagligen stämmer av och skruvar upp och ner insatser i takt med patientens mående, jobbar uppsökande och utåtriktat nära patientens vardag och nätverk. Målgruppen i "Ups & Downs" allmänpsykiatriska patienter som har en eller flera diagnoser*. 

Intresseanmälan personal/team. Klicka här.

 


*=depression, bipolär sjukdom, ångestsyndrom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, personlighetssyndrom, samsjuklighet beroendetillstånd.