Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

IPS-utbildning vid Lunds universitet drar fulla hus

Kvinna skakar hand

I måndags startade uppdragsutbildningen i Arbetsrehabilitering enligt Individual Placement and Support (IPS) vid Lunds universitet igen som lockar studenter från hela Sverige. Utbildningen har gått i 11 år och intresset växer i takt med att policy, forskning och praktik unisont lyfter arbete som hjärtat av den personliga återhämtningen för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Utbildningen började med CEPIs svenska RCT-studie om IPS inom Malmö psykiatri i Region Skåne (2008-2011). Vi samlade ihop både vetenskaplig- och erfarenhetsbaserad kunskap såväl som kunskap om implementering i ett utbildningspaket där fokus är evidens, perspektiv på återhämtning, tillämpning och implementering i en svensk kontext. Det betyder att forskare, kliniker och brukare går in och utbildar blivande arbetsspecialister i hur individen kan nå, få och behålla ett arbete oavsett diagnos eftersom arbetssökandet utgår från allt individen kan.

Sedan den första utbildningen 2012 har den samlade kunskapen om IPS växt. Därför fördjupas och breddas i utbildningen i takt med utvecklingen, även om de evidensbaserade principerna är samma (se nedan). Från början gavs kursen på Campus vid Lunds universitet men nu ges den helt på distans.

Vad är IPS?

För er som inte känner till IPS så hjälper stödet personer som tar del av utbudet inom hälso- och sjukvården och/eller kommunen att hitta arbete som en del av återhämtningen. IPS erbjuder intensiv och skräddarsytt stöd för att välja och hitta det rätta jobbet som motsvarar de styrkor som individen har, med fortlöpande stöd för den anställda och arbetsgivaren.

IPS är en evidensbaserad praktik som grundar sig på ett tillförlitligt vetenskapligt underlag (ex. 27 randomiserade kontrollerade studier). Socialstyrelsen prioriterar IPS högst bland alla former av stöd till arbete för personer med psykos eller liknande tillstånd. Dessutom växer det vetenskapliga underlaget för andra målgrupper som till exempel personer med erfarenhet av depression, emotionell instabil personlighetsstörning och beroendetillstånd samt unga vuxna med psykisk ohälsa mer brett (18-29 år). Det finns till och med en webbaserad intervention (app) som kallas mWorks där IPS utgör grunden. I IPS ingår även stöd till studier enligt Supported Education. Vill individen studera för att nå jobbet integreras utbildningsplatsen och lärarna i stödet, istället för arbetsgivaren. CEPI är idag ledande inom IPS-forskningen och utbildning på universitetsnivå i Sverige med kopplingar till internationella lärande nätverk, ffa det Europeiska IPS-nätverket. Se länk: IPS Europe Learning Community.

IPS-principerna:

  • Vanligt arbete är målet
  • Lämpligheten att delta baseras på klientens (brukarens/patientens) vilja att arbeta
  • Individens (brukarens) intresse och jobb-preferenser är viktiga
  • Arbetssökandet inleds snabbt, inom 1 månad
  • IPS är en integrerad del i det psykiatriska teamets arbete
  • Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi i ett tidigt skede (AF, FK och kommun)
  • Tillgång till kontinuerligt stöd som ej är tidsbegränsat
  • Systematisk etablera kontakt med arbetsgivare och rekrytera arbetstillfällen

Länk till utbildningen vid Lunds universitet: Arbetsrehabilitering enligt Individual Placement & Support

Länk till Socialstyrelsen: Nationella riklinjer vid schizofreni och liknande tillstånd

Länk till Socialstyrelen: Nationella riklinjer vid missbruk och beroende