Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CEPI debattarar i Dagens Medicin

Bild på det engelska ordet Mental Health

I debattartikeln "Mentalsjukhusen ska inte återupprättas" tar CEPI kraftigt avstånd från opinionsbildningen om att återskapa större institutioner och ger förslag på förbättringar istället.

Idag finns röster i det svenska samhället som handlar om att återskapa stora institutioner för personer med erfarenhet av långvariga och svåra psykiska sjukdomar eftersom kommunens och psykiatrins resurser inte räcker till. I det sammanhanget instämmer Lars Hansson, Urban Markström och Mikael Sandlund med att förbättringar på området behöver göras men tar kraftigt avstånd från idén att återskapa nya institutioner.

I artikeln ger författarna fem förslag till åtgärder för att förbättra situationen för personer med allvarlig psykisk sjukdom i Sverige såsom 1) att stärka resurser och fördela dem mellan olika insatsområden, 2) att långsiktigt motverka negativa attityder och stigmat kopplat till psykisk ohälsa, 3) att använda evidensbaserade metoder med fokus på livskvalitet, minskade symtom och återhämtningsinriktade insatser som leder till arbete, bostad och minskad vård- och stödkonsumtion, 4) att stärka forskning och utvecklingsarbete, samt slutligen, 5) att ta ett gemensamt ansvar där individen sätts i fokus.

Läs gärna debattartkeln i sin helhet i Dagens Medicin: Klicka här

Debattartikeln är skriven av:

Lars Hansson, senior professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, hälsovetenskaper vid Lunds universitet

Urban Markström, professor i socialt arbete vid Umeå universitet

Mikael Sandlund, senior professor i psykiatri vid Umeå universitet