Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avhandling visar mötets betydelse för psykisk hälsa inom primärvården

Bild på det engelska ordet Mental Health

Doktorand Emmy Nilsson från Lunds universitet examinerades den 22 augusti på sin licentiatavhandling med titeln, Experiences of mental health encounters among Public Health Nurses and patients in the context of Primary Health Care.

Primärvården är första linjens psykiatri och vårdcentraler, kommunal hälso- och sjukvård (inklusive skolhälsovård), gör sitt bästa för att bemöta befolkningens behov av vård och stöd vid psykisk ohälsa. Samtidigt finns en tradition av att fokusera på den fysiska hälsan och ibland är patienter inte öppna med hur de mår, ofta på grund av stigma.

Därför har doktorand Emmy Nilsson, som själv är distriktsköterska och folkhälsovetare, tagit reda på hur processen ser ut när till exempel distriktsköterskan triagerar, identifierar och hittar sätt att bemöta och ge stöd till patienten. Dessutom har har hon studerat hur det är för patienter att söka, få och ta emot vård inom primärvården för sin psykiska ohälsa.

Avhandlingen visar att inte alla i primärvården har byggt upp en organisatorisk kapacitet och rutiner för att ta hand om psykisk ohälsa på ett likvärdigt sätt. Distriktsköterskans kunskap och förmåga bygger framförallt på hens egna samlade erfarenheter av att bygga en mikrorelation i mötet för att sedan inleda en dialog. De är ofta utelämnade till att jobba själva, känner sig inte riktigt bekväma och tycker inte alltid att psykisk ohälsa "passar in" där de jobbar, samt behöver känna kontroll och ha utrymme för att inleda en dialog i mötet med patienten. Samtidigt är det just en öppen dialog som många patienter behöver, att känna sig omfamnade, visar det preliminära resultatet av patientstudien. Det är en målgrupp som känner sig tyngda, kraftlösa, ensamma och osäkra, som ofta hamnar i en situation som liknas vid att det är som att vara i en karusell och att det känns som tur om de får vård och stöd som hjälper. Många är i behov av att bli "omfamnade" och tycker att vården kräver för mycket av dem. 

Framförallt har avhandlingen lyft den erfarenhetskunskap som disitriktsköterskor och patienter kan ha, vilket är en central utgångspunkt för både utvecklingen av primärvård och forskningen kopplad dit. Att utveckla kunskap, förändra attityder om psykisk ohälsa och hitta enklare strategier för en god och personcentrerad vård är därför av stor betydelse framöver.

Två kvinnor som ler efter examen
Opponent och doktorand

Ordförande: Anna Forsberg

Opponent: Ann-Christin Janlöv

Betygsnämnd: Elin Taube, Pia Lundqvist, Anna Eklund

Huvudhandledare: Ulrika Bejerholm

Biträdande handledare: Suzanne Johanson, Linda Behm


Länk till uppsatsen: Tryck här

Länk till publicerad studie om distriktsköterskor: Tryck här