Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hästunderstödd terapi med positiv effekt sprids på kongress i Budapest

Brun häst och kvinna i blå tröja utomhus

Idag reser Marie Gudmundsson på den 18:e internationella kongressen om hästunderstödda insatser (HETI) i Budapest och har med sig sina forskningsresultat i bagaget - om att patienter inom psykiatrin med stressrelaterad problematik kan återhämta sig.

Marie är doktorand i CEPI vid Lunds universitet men bor i Dalarna och skriver en avhandling om en naturunderstödd rehabiliteringsmetod som har sitt säte i Humlamaden, utanför Veberöd i Skåne. Det är helt enkelt fantastiskt att forskarna har lyckat sy ihop detta projekt med Marie i spetsen. Hon har själv har drivit naturunderstödd terapi i flera år och är certifierad i hästuderstödd terapi. 

Hästar ingår som en naturlig del av den naturunderstödda rehabiliteringsmetoden. Det handlar om ett genuint samspel i denna miljö som deltagarna under de två 12-veckorsperioderna får ta del av. Det var åtta i gruppen åt gången och aktiviteterna var grundande för kroppen på så sätt att de var avkopplande och stimulerade deras sinnen och självbelöningssystem, för att sedan bli alltmer konkreta. Bakgrunden till forskningen handlar om att det ibland inte räcker med medicinsk och psykoterapeutisk behandling för att personer med erfarenhet av psykisk ohälsa ska kunna återhämta sig och engagera sig mer i vardagen samt uppleva hälsa. Då kan en naturunderstödd vara den skjuts framåt som behövs för att hen ska  kunna återhämta sig och lämna psykiarirollen bakom sig. 

I den aktuella studien, som Marie ska presentera i den internationellt erkända kongressen HETI, görs mätningar både före och efter det att deltagarna använde interventionen. På engelska heter studien, "A novel nature-based intervention rehabilitation program including equine-assisted therapy (the NBI-RP) for people with severe stress-related mental health problems. Outcomes on health, personal recovery, and activity level". Studien visar att tilltro till egen förmåga, känslan av kontroll, återhämtningsprocessen samt aktivitetsnivån i vardagen faktiskt blev bättre. Det är mycket positivt och nu behövs större studier och satsningar på den här typen av återhämtningsinriktade insatser. 

Efter Ungern kommer Marie att fortsätta med en intervjustudie som förklarar vad det är som gjorde att deltagarna blev bättre. Hur upplevdes det och vad var själva nyckeln i metoden för återhämtning. På bilden ser ni hästarna som används i rehabiliteringen. Vi vill också berätta att det är Elisabeth Argentzell som är huvudhandledare och Anna Maria Palsdottir samt Ulrika Bejerholm som är biträdande handledare. 

Två hästar dricker vatten utomhus