Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forte ger CEPI miljoner till projekt om Individual Placement and Support (IPS) för personer med missbruk

Skylt med texten hopp

De som berörs av forskningen behöver bli aktiva i forskningsprocessen, från ax till limpa. Därför kommer forskarna i CEPI, kommuner och regioner samt Verdandi slå sina kloka huvuden ihop för att samskapa ett projekt med sikte på ett hållbart arbetsliv för personer med beroende med missbruk

Personer som lever med missbruk och beroende av alkohol och/eller narkotika är en underrepresenterad grupp på arbetsmarknaden såväl som i den praktiknära forskningen om återhämtning. De problem som uppstår är kopplade till både missbruket och arbetslösheten i sig, vilket i sin tur är starkt förknippat med fattigdom, samsjuklighet  samt stress och tidig död. Samtidigt kryper missbruk allt längre ner i åldrarna och gör avbrott i unga vuxnas utveckling och sammanhang i arbetslivet. Forskningen hittills pekar på att arbete kan utgöra en viktig del av återhämtningen, för att förbli nykter, nå ekonomiskt oberoende, hitta ett socialt sammanhang och utveckla identitet och självförtroende.

Pojke vid tåg som håller sig om huvudet

Idag saknas forskning om hur vi på bästa sätt kan ge stöd till arbete för personer som är beroende och missbruk, en grupp som är starkt underrepresenterad på arbetsmarknaden idag. Det vill CEPI tillsammans med kommun, hälso- och sjukvård samt brukarföreningen Verdandi förändra. Dessutom vet vi inte heller hur en effektstudie bäst kan planeras och genomföras tillsammans med berörda verksamheter och egenerfarna inom ett nytt verksamhetsfält.

Syftet med vårt projekt är att utveckla ny kunskap om stöd till arbete enligt IPS (Individual Placement and Support) har effekt på arbetsåtergång (anställning), missbruk och hälsa för målgruppen jämfört med befintliga insatser. Vi ska också utveckla kunskap om samproduktion av forskning, professionell expertis och erfarenhetskompetens kopplat till allt från planeringen och genomförandet till färdigställandet av en randomiserad kontrollerad studie samt implementeringen av IPS på arbetsplatsen.

Projektet genomförs under tre år (2023-2026). Aktiviteterna organiseras i projekt-, arbets-, och referensgrupper och involverar beroendevård, socialtjänst och brukarrepresentanter. förutom Stockholms stad och beroendevård som redan är igång genom ett FINSAM projekt ska fler orter i Sverige inkluderas.

Nyttiggörandet omfattar påverkan på verksamhetsfältets praktik och arbetssätt såväl som att visa hur forskning kan bli en självklar del av vardagen och verksamhetsutvecklingen för praktiken.


Vad är då IPS?

Jo, det är en personcentrerad och återhämtningsintriktad intervention som utgår och justeras utifrån individens intresse och behov av arbete. Det betyder att interventionen samskapas mellan deltagaren, en IPS-arbetsspecialist, det behandlande teamet och professionella inom bidragssystemet samt arbetsgivare. En innovation som visat sig vara mer än dubbelt så effektiv för de med långvarig psykisk funktionsnedsättning, jämfört med det som erbjuds idag.

Det är vanligt att IPS skapar förändring eftersom interventionen bygger på individens styrkor istället för vad som inte fungerar. Det gör att individen ökar sin tilltro till egen förmåga, och det brukar vara detsamma för professionella och arbetsgivare, att de ökar sin tilltro till individen förmåga att arbeta. IPS utvecklas genom tillitsfulla relationer som gör det enklare att samordna interventionen för individens bästa. Tyvärr uppstår ofta en tröghet när en innovation som ifrågasätter den befintliga logiken ska implementeras, varför samproduktion är särkilt viktigt när IPS ska utvärderas i ett nytt verksamhetsfält.


Sedan 2008 har CEPI under ledning av Ulrika Bejerholm forskat om IPS för personer med psykos, depression och ångest samt unga vuxna, samt hur arbetsgivare uppfattar IPS. Även attitydstudier och digital utveckling ingår i arsenalen. På senare tid har doktorand Ulrika Liljeholm forskat om unga vuxna med psykisk ohälsa där samjukligheten ökar kraftigt. Ulrika Liljeholm är en kraft som under en 10-års tid varvat forskning och undervisning vid Lunds universitet med verksamhetsutveckling av IPS inom Södertälje kommun, och är en självklar handledare vi tar med oss. Vi knyter även till oss framstående forskare inom hälsovetenskap, socialt arbete och hemlöshet samt beroendemedicin för att skapa den nya och tvärvetenskapliga kraft som krävs för att lyfta målgruppen med beroende och missbruk.

Forskare i projektet:

Ulrika Bejerholm (PI), professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Lunds universitet/Region Skåne

Helene Hillborg, dr hälsovetenskap, Mittuniversitetet/Region Västernorrland

Marcus Knutagård, docent, Socialhögskolan Lund

Anders Håkansson, professor i beroendemedicin, Lunds universitet/Region Skåne

Ulrika Liljeholm, MSc, Södertälje kommun/Lunds universitet (blivande postdoc i projektet)


Vi kommer att samskapa forskning med fler kontexter (region/kommun) i Sverige, men just nu jobbar vi med:

Verdandi https://www.verdandi.se/om-verdandi/

Stockholm stad, med stadsdelsförvaltningar

Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)


Referenser om IPS inom CEPI (2023-2011) (Tips! Sök artikeln genom klistra in doi-numret i webbläsaren)

 

 1. Liljeholm U, Hillborg H, Lövgren, Argentzell E, Rosenberg D, Bejerholm, U. The process of supporting careers for young adults with mental health problems: Case study of supported education program. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health. 2023; 1-16. doi: 10.1007/s40737-023-00330-x

 

 1. Engdahl P, Svedberg P, & Bejerholm U. Co-design Process of a Digital Return-to-Work Solution for People with Common Mental Disorders: a qualitative study. Journal of Medical Internet Research (JMIR) Formative research. 2022; 7: e39422.  doi: 10.2196/39422

 

 1. Jónasson H, Van Weeghel J, Koatz D, Johnston G, Bejerholm U, Fioritti, A. Boosting the development of individual placement and support in Europe. Epidemiology and Psychiatric Sciences. 2022; 31: e29. doi:10.1017/S2045796022000129

 

 1. Carlsson Stylianides K, Bejerholm U, Denvall V, Knutagård, V, Johanson, S. Implementation Structures at work. Exploring implementation and de-implementation attempts regarding Housing First and Individual Placement and Support. Social Policy & Administration. 2022; 56(4): 617-631. doi: 10.1111/spol.12808

 

 1. Liljeholm, U, Argentzell E, Hillborg H, Lövgren V, Rosenberg D, Bejerholm U. The Journey to My Student Identity: A Grounded Theory Study on Supported Education for Young Adults with Mental Health Problems. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health. 2022; 9(2): 203–219. doi: 10.1007/s40737-021-00253-5

 

 1. Liljeholm U, Argentzell E, Hillborg H, Lövgren V, Rosenberg D, Bejerholm U. The journey to my student identity: A grounded theory study on supported education for young adults with mental health problems. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health. 2021; 9(2): 203-219. doi: 10.1007/s40737-021-00253-5

 

 1. Engdahl P, Svedberg P, Bejerholm U. Acceptability of a digital return-to-work intervention for common mental disorders: a qualitative study on service user perspectives. BMC Psychiatry. 2021; 21(1): 1-12. doi: 10.1186/s12888-021-03386-w

 

 1. Wallstroem IG, Pedersen P, Christensen TN, Hellström L, Bojesen AB, Stenager E, White S, Mueser KT, Bejerholm U, van Busschbach JT, Michon H, Eplov LF. A Systematic Review of Individual Placement and Support, Employment, and Personal and Clinical Recovery. Psychiatric Services. 2021; 72(9): 1040-1047. doi: 10.1176/appi.ps.202000070

 

 1. Hellström L, Pedersen P, Nordahl Christensen T, Gammelgaard Wallstroem I, Bojesen AB, Stenager E, Bejerholm U, van Busschbach J, Michon H, Mueser KT, Reme SE, White S, Falgaard Eplov L. Vocational outcomes of the individual placement and support model in subgroups of diagnoses, substance abuse, and forensic conditions: a systematic review and analysis of pooled original data. Journal of Occupational Rehabilitation. 2021; 31: 699-710.  doi: 10.1007/s10926-021-09960-z

 

 1. Lexén A, Emmelin M, Hansson L, Svensson B, Porter S, Bejerholm U. Changes in rehabilitation actors’ mental health literacy and support to employers: An evaluation of the SEAM intervention. Work. 2021; 69(3): 1053-1061. doi: 10.3233/WOR-213535

 

 1. Hillborg H, Lövgren V, Bejerholm U, Rosenberg D. Integrating interventions that can support a career-oriented recovery for young adults: Building on the supported education knowledge base. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health. 2020; 8(1): 35-60. doi: 10.1007/s40737-020-00197-2

 

 1. Liljeholm U, Argentzell, Bejerholm U. An integrated mental health and vocational intervention: A longitudinal study on mental health changes among young adults. Nursing Open. 2020; 7(6): 1755-1765. doi: 10.1002/nop2.560

 

 1. Engdahl P, Svedberg P, Lexén A, Bejerholm U. The role of a digital return-to-work solution for individuals with common mental disorders: perspectives of three stakeholder groups. Journal of Medical Internet Research (JMIR) Formative research. 2020; 4(9): e15625. doi: 10.2196/15625

 

 1. Hillborg H, Bergmark U, Bejerholm U. Implementation of Individual Placement and Support in first-episode psychosis unit: A new way of working. Social Policy & Administration. 2020; 55(1): 51-64. doi: 10.1111/spol.12611

 

 1. Lövgren V, Hillborg H, Bejerholm U, Rosenberg D. Supported Education in a Swedish Context? Opportunities and Challenges for Developing Career-oriented Supports for Young Adults with Mental Health Problems. Scandinavian Journal of Disability Research. 2020; 22(1): 1-11. doi: 10.16993/sjdr.648

 

 1. Johanson S, Markström U, Larsson ME, Bejerholm U. Implementation of a novel-return-to-work approach for persons with affective disorders in a traditional vocational rehabilitation context: a case study. International Journal of Mental Health Systems. 2020; 14: 1-12. doi: 10.1186/s13033-020-00355-w

 

 1. Porter S, Lexén A, Bejerholm U. Employers’ beliefs, knowledge and strategies used in providing support to employees with mental health problems. Journal of Vocational Rehabilitation. 2019; 51(3): 325-337. doi: 10.3233/JVR-191049

 

 1. Lexén A, Emmelin M, Hansson L, Bejerholm U. Exploring the service and knowledge gap between rehabilitation professionals and employers in the return-to-work process of people with mental health problems in Sweden. Work. 2019; 64(3): 495-506. doi: 10.3233/WOR-193011

 

 1. Liljeholm U, Bejerholm U. Work identity development in young adults with mental health problems. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2020; 27(6): 431-440. doi: 10.1080/11038128.2019.1609084

 

 1. Johanson S, Markström U, Bejerholm U. Enabling the return-to-work process among people with affective disorders -A multiple case study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2019; 26(3): 205-2018. doi: 10.1080/11038128.2017.1396356

 

 1. Porter S, Lexén A, Bejerholm U. Mental health literacy among vocational rehabilitation professionals and their perception of employers in the return-to-work process. Vocational Rehabilitation Journal. 2019; 50(2): 157-169. doi: 10.3233/JVR-180997

 

 1. Bergmark M, Bejerholm U, Markström U. Implementation of evidence-based interventions: Analyzing critical components for sustainability in community mental health services. Social Work in Mental Health. 2019; 17(2): 129-148. doi: 10.1080/15332985.2018.1511500

 

 1. Porter S, Lexén A, Johanson S, Bejerholm U. Critical factors for the return-to-work process among people with affective disorders: voices from two approaches. Work. 2018; 60(2):221-234. doi: 10.3233/WOR-182737 

 

 1. Porter S, Bejerholm U. The effect of Individual Enabling and Support on empowerment and depression severity in persons with affective disorders: outcome of a randomized controlled trial. Nordic Journal of Psychiatry. 2018; 72(4): 259-267. doi: 10.1080/08039488.2018.1432685 

 

 1. Bergmark M, Bejerholm U, Markström, U. Critical Components in Implementing Evidence Based Practice - A Multiple Case Study of Individual Placement and Support for People with Psychiatric Disabilities. Social Policy & Administration. 2018; 52(3): 790-808. doi: 10.1111/spol.12243 

 

 1. Saha S, Bejerholm U, Gerdtham, U-G, Jarl J. Cost-effectiveness of supported employment adapted for people with affective disorders. Nordic Journal of Psychiatry. 2018; 72(3): 236-239. doi: 10.1080/08039488.2017.1422801

 

 1. Markström U, Svensson B, Bergmark M, Hansson L, Bejerholm, U. What influences a sustainable implementation of evidence-based interventions in community mental health services? Development and pilot testing of a tool for mapping core components. Journal of Mental Health. 2018; 27(5): 395-401. doi: 10.1080/09638237.2017.1417544

 

 1. Lexén A, Bejerholm U. Occupational engagement and cognitive functioning among persons with schizophrenia: an explorative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2018; 25(3): 172-179. doi: 10.1080/11038128.2017.129013

 

 1. Bejerholm U, Larsson, ME, Johanson S. Supported employment adapted for people with affective disorders - A randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders. 2017; 207: 212-220. doi: 10.1016/j.jad.2016.08.028

 

 1. Lexén A, Bejerholm U. Cognitive function and employment among people with serious mental illnesses. Work. 2016; 54(3): 735-744. doi: 10.3233/WOR-162318

 

 1. Lexén A, Bejerholm U. Exploring communication and interaction skills at work among participants in Individual Placement and Support. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2016; 23(4): 314-319. doi: 10.3109/11038128.2015.1105294

 

 1. Lexén, A, Emmelin, M, Bejerholm, U. Individual Placement Support is the keyhole: Employer experiences of supporting persons with mental illness. Journal of Vocational Rehabilitation. 2016; 44(2): 135-147. doi: 10.3233/JVR-150786

 

 1. Bejerholm, U, Areberg, C, Hofgren, C, Sandlund, M, Rinaldi, M. Individual Placement and Support in Sweden - a randomized controlled trial. Nordic Journal of Psychiatry. 2015; 69(1): 57-66. doi: 10.3109/08039488.2014.929739

 

 1. Bejerholm, U, Areberg, C. Factors related to the work-return-potential in persons with severe mental illness. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2014; 21(4): 277-286. 2014. doi: 10.3109/11038128.2014.889745

 

 1. Areberg C, Bejerholm U. The effects of IPS on participants’ engagement, quality of life, empowerment and motivation — a randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2013; 20(6): 420-428. doi: 10.3109/11038128.2013.765911

 

 1. Areberg C, Björkman T, Bejerholm U. Experiences of the Individual Placement and Support approach in Persons with Severe Mental Illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2013; 27(3): 589-596. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01056.x

 

 1. Lexén A, Hofgren C, Bejerholm U. Support and process in Individual Placement and Support-A multiple case study. Work. 2013; 44(4): 35-48. doi: 10.3233/WOR-2012-1360.

 

 1. Lexén A, Hofgren C, Bejerholm U. Reclaiming the worker role: Perceptions of people with mental illness participating in IPS. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2013; 20(1): 54-63. doi: 10.3109/11038128.2012.693946

 

 1. Bejerholm U, Larsson L, Hofgren C. IPS illustrated in the Swedish welfare system: A case study. Journal of Vocational Rehabilitation. 2011; 35(1): 59-72. doi: 10.3233/JVR-2011-0554

 

 1. Hasson H, Andersson M, Bejerholm U. Barriers in implementation of evidence-based practice: Supported employment in a Swedish context. Journal of Health Organization and Management. 2011; 25(3): 332-345. doi: 10.1108/14777261111143563

 

 1. Bejerholm U, Björkman T. Empowerment in Supported Employment Research and Practice-Is it relevant? International Journal of Social Psychiatry. 2011; 57(6): 588-595. doi: 10.1177/0020764010376606