Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CEPI får 23,9 miljoner för forskning om brukarinflytande

Två män ses bakifrån, lutar sig försiktigt över ett träräcke och verkar samspelta

Fortes satsning på tillämpad välfärdsforskning ger CEPI möjligheten att i ett 6-årigt forskningsprogram, UserInvolve, utveckla brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa.

CEPI har tilldelats nästan 24 miljoner för att i UserInvolve forskningsprogram utveckla och implementera brukarinflytande. Utlysningen omfattade klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och går under namnet Tillämpad välfärdsforskning. Länk till utlysningen på Fortes webbsida

Inflytande och delaktighet har varit centralt för CEPI sedan starten 2007 och vi har bland annat haft utbyte med en brukarpanel sedan dess. Vi har visat dem lite om forskning och design, och de har hjälpt oss genom att vara kritiska och bidra med sin expertkompetens som egenerfaren. Men det är ju inte bara inom forskningsstudier som vi behöver denna expertkompetens, och inte bara då och då.

Brukarinflytande är också centralt för att utveckla en återhämtningsinriktad praktik och handlar om att som individ ha möjlighet att påverka de beslut som rör sina egna insatser. Men det kan också handla om att påverka både utformning och styrning av såväl egna som andras verksamheter. Med andra ord kan vi säga att brukarinflytande handlar om att integrera kvaliteter i vårt samhällsutbud som är viktiga för att individer med psykisk ohälsa ska kunna återhämta sig och må bättre i sin vardag.

I det här programmet vill vi undersöka och utveckla hållbara praktiker med fokus på brukarinflytande. Vi är nyfikna på vad för typ av aktiviteter som brukarrörelser själva utvecklar och vad som kännetecknar brukarinflytande utifrån ett gräsrotsperspektiv. Vi vill också följa upp metoder för brukarinflytande och se hur de uppfattas av individen såväl som av verksamheterna. Genom samproduktion vill vi slutligen tillsammans med brukarrörelsen och verksamheterna, framförallt kommunerna, se till att en hållbar implementering och stöd för en långsiktig praktik kan utvecklas.

Huvudsökande är Urban Markström som tillsammans med Hilda Näslund, professor respektive postdok i socialt arbete vid Umeå universitet (UU), har skrivit fram ansökan tillsammans med Elisabeth Argentzell, (Lunds universitet, LU), Ulrika Bejerholm (LU/Region Skåne), Katarina Grim (Karlstad universitet), David Rosenberg (UU), Ulla-Karin Schön (Stockholms universitet), och Petra Svedberg (Halmstad högskola). Tillsammans representerar forskarna 5 lärosäten och en region. Utöver socialt arbete som ämne ingår även psykiatrisk hälsoforskning, arbetsterapi och omvårdnad. Alla forskare har tidigare erfarenhet av att forska om brukarinflytande och några har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, eller som anhörig.

Projektet sker i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), ett samarbete som utvecklats de senaste 4 åren genom ett råd, gemensamma seminarium såväl som konferenser och olika forskningsprojekt. Även andra brukarrörelser, -initiativ, och -organisationer kommer att delta i programmet såväl som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 8 kommuner och 2 regioner. En bra start med andra ord. Länk till NSPHs webbsida.