Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

mWorks

Ett digitalt hjälpmedel för arbetsåtergång, delaktighet och egenmakt för personer med psykisk ohälsa

Bryter den negativa spiralen

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och fokus hamnar lätt på vad man inte kan och vad som inte fungerar på jobbet. Då är det viktigt att få nytt hopp och tro på att man kan jobba. mWorks har utvecklats för att bryta den negativa spiralen vid sjukskrivning för psykisk ohälsa och är individens egna hjälpmedel som kan ge kontroll och stöd under hela arbetsåtergångsprocessen.

Baserat på nya forskningsrön

mWorks har inspirerats av den senaste forskningen kring arbetsåtergång för personer med depression och ångestproblematik. Dessa studier visar tydligt att en kombination av Supported Employment och Kognitiv Beteendeterapi visat sig ha effekt på arbetsåtergång (1), depression och empowerment (2), jämfört med andra insatser som används idag. En hälsoekonomisk studie visar också på kostnadseffektivitet (3). 

mWorks logga med texten, mWorks-ditt stöd tillbaka till arbete

Utvecklat med användarna

Under utvecklingen har personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa varit den viktigaste parten i utformningen av hjälpmedlet. Detta för att verkligen få mWorks att svara mot användarens behov. Utifrån användarens perspektiv har sedan psykologer, läkare, arbetsgivare, systemutvecklare, forskare, vård- och rehabiliteringspersonal bidragit för att mWorks ska bli ett så bra och användbart hjälpmedel som möjligt.

Ett stöd för individen blir ett stöd för alla

mWorks delas ut av personal i den sjukskrivande organisationen, inom primärvården eller liknande, och fungerar som ett personligt digitalt hjälpmedel. Genom att användaren blir stärkt och medveten om sina behov underlättas samtal om psykisk hälsa, vad individen kan, möjliga lösningar och planering. mWorks kompletterar och stärker det vanliga uppdraget kopplat till sjukskrivning och rehabilitering. Det är ett "praktiskt stöd från dig till användaren".

Intresseanmälan kan göras via mWorks hemsida www.mworks.nu, eller genom att klicka  här

 

 

Kort info

Länk till LUCRIS: 

https://portal.research.lu.se/sv/projects/work-support-in-your-pocket-d…-

Projektperiod: 2017-2023

Forskningsämne: Hälsovetenskap

Finansiär: Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten: Dnr 2017/324 

Kontakt

Forskningsadministratör:

Anna Larsson

E-post: anna_e [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se


Forskningsansvarig:

Ulrika Bejerholm (PI), professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, hälsovetenskaper vid Lunds universitet/Region Skåne.

E-post: ulrika [dot] bejerholm [at] med [dot] lu [dot] se 


Medverkande forskare:

Patrik Engdahl, doktorand, hälsovetenskaper vid LU.

E-post: patrik [dot] engdahl [at] med [dot] lu [dot] se


Ulf Gerdtham, professor i nationalekonomi, Ekonomihögskolan vid LU


Lars Hansson, seniorprofessor, hälsovetenskaper vid LU


Göran Petersen, professor i hälsoinformatik, Linnéuniversitetet


Jan Sundqvist, seniorprofessor vid Allmänmedicin och Klinisk epidemiologi


Petra Svedberg, professor i omvårdnad, Halmstad Högskola

E-post: petra [dot] svedberg [at] hh [dot] se