Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt Forte-projekt om Coping genom sensorisk modulering!

En människa står i ett landskap med berg och solneggång och vänder sig mot solen

Forte har beviljat medel för ett nytt CEPI-projekt. Det är Elisabeth Argentzell vid hälsovetenskaper vid Lunds universitet som med start nästa år ska leda detta treåriga projekt tillsammans med Ulrika Bejerholm, Sigrid Stjernswärd, Björn Hofvander och Livia Ambrus. Projektet heter ”Coping genom sensorisk modulering. Ett program för att reducera ångest och mobilisera copingstrategier för personer med svår psykisk ohälsa. En randomiserad kontrollerad studie.”

Idag finns få alternativ till medicinsk behandling för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa med svår ångest. Det är därför kritiskt att utveckla och utvärdera  evidensbaserade interventioner som bygger på individens behov av att reglera ångest i det dagliga livet. I en studie vi gjort visade det sig att det är både avgörande för brukarna så att de kan vara delaktiga i det dagliga livet och desperat önskat. Ofta är personer med psykisk ohälsa omedvetna om deras sensoriska behov som är kopplat till ångestattacker. 

Interventionen Sensorisk medvetenhet är ett 10 veckor gruppbaserat och psykoedukativt program som är utvecklat för att möta komplexa behov av att reglera ångest. Metoden har sin grund i teorier om sensorisk modulering med fokus att hantera den fysiologiska reaktion som är förknippad med ångest genom individualiserade och självreglerande sensoriskt baserade copingstrategier. Genom det övergripande målet vill vi studera om interventionen i kombination med standardvård har en signifikant effekt på ångest, jämfört med standardvård endast, bland 200 deltagare. Effekt på aktivitetsengagemang, coping, funktion, livskvalitet, återhämtning och kontroll i livet är andra mått vi tittar på. 

I Nya Zeeland används oliks sensoriska interventioner för att minska bland annat tvångsåtgärder på psykiatiska akutvårdsavdelningar. Även manualbaserade varianter såsom Sensorisk medvetenhet finns i den öppna vården. Därför är Daniel Sutton vid Auckland University, Nya Zeeland, en viktig medarbetare och expert i projektet. Vi har också planerat för ett samarbete med brukarorganisationen NSPH, Nationall Samverkan för Psykisk Hälsa, som börjar bli en tradition inom CEPI. 

Redan nu har Elisabeth Argentzell provstartat interventionen Sensorisk medvetenhet inom Region Skåne där hon har sin grundanställning. I en spännande artikel skriver Elisabeth, Daniel Sutton och Ulrika Bejerholm tillsammans med Helene Andersson hur olika brukare upplever sitt sensoriska behov i det dagliga livet. Läs artikeln genom att klicka på länken HÄR.  

Vi ser fram emot att följa detta intressanta projekt!