Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CEPI deltog vid Fortes Webbinarium om överförbarhet i socialstjänsten

Skärmbild av Fortes hemsida med information om webbinarium om överförbarhet i praktiken
Titta på webbinariumet genom att klicka på länken nede

Nyligen medverkade CEPI-forskarna Magnus Bergmark och Ulrika Bejerholm i Fortes Webbinarium och diskuterade spridningen av evidensbaserad praktik och hur överförbarhet kan se ut i praktiken och varför det kan vara svårt med ”det nya”.

Under webbanariet lyfte Magnus hur evidensbaserad praktik kan förverkligas i svenska glesbygdskommuner och hur en modell kan utvecklas och följas upp samt ge stöd för implementering av nationella riktlinjer vid schizofreni. Projektet han pratar om har undersökt hur 11 glesbygdskommuner förhåller sig till nationella riktlinjer, evidensbaserad kunskap och andra kunskapskällor. Det kom fram att det var svårt att följa riktlinjerna på grund av för små klientgrupper och tidsbrist. 

Ulrika tog upp att det ofta är svårt att börja något nytt som innebär en stor förändring för både verksamheten i sig och för de som ska jobba. Hon säger:

Jag har märkt att nästan alla gillar interventioner som utgår från individen och ger stöd för personlig återhämtning. Samtidigt startas "det nya" upp som projekt, med begränsat finansiering. Det blir en ”plus-meny” för att det inte riktigt passar in i det som finns

Ett sätt att förklara varför det går så trögt kan bero på spänningen mellan det nya flexibla, mer obyråkratiska sättet att jobba och vad verksamheterna är vana vid. Många går efter det stegvisa tänket, "först måste hen må bättre, sedan behöver hen fungera okej i vardagen, sedan behöver hen arbetsträna eller boendeträna, och bedömas ha förmåga, för att sedan eventuellt praktisera eller hitta en bostad". Det gör att väldigt få börjar arbeta eller hittar ett boende, menar Ulrika. 

Magnus poängterar hur viktigt det är att forskare och andra ger stöd när något nytt ska överföras i praktiken. Han lyfter betydelsen av att ibland behöver man anpassa kontexten, ibland metoderna, eller både och. Magnus berättar:

Det blir en avvägning. Vi behöver ge mer stöd till personal som kämpar varje dag för att hålla näsan över vattenytan och gör det så bra det bara går

Sedan två år tillbaka har Ulrika förmånen att jobba med implementering i både forskningen och praktiken. I Region Skåne använder hon implementeringskunskap för att stötta ledning och personal om hur "det nya" kan bli en del av deras ordinarie verksamhet.

Genom dialogmöten och uppföljning blir de mer medvetna om hur de kan tänka och göra. De kan själva ta ställning till hur det nya passar in eller avgöra vad som behöver utvecklas 


 

Magnus medverkar i projektet Hur kan en evidensbaserad praktik förverkligas i svenska glesbygdskommuner? - Utveckling och utvärdering av en modell för implementering av nationella riktlinjer för stöd och behandling vid schizofreni, tillsammans med David Rosenberg, Urban Markström och Linda Richter Sundberg, samtliga från social arbete vid Umeå universitet. Lite kul var att deras artikel publicerades några timmar efter seminariet. Se länk nedan. 

 

Ulrika medverkar i projektet Take Away-avveckling av etablerade arbetsmetoder vid införandet av nya psykosociala insatser, tillsammans med Verner Denvall, Marcus Knutagård, Suzanne Johanson, Kristina Carlsson Stylianides, ett projekt som utgår från socialhögskolan och hälsovetenskaper vid Lunds universitet. 

Länk till det inspelade webbinariet: https://forte.se/evenemang/webbinarium-om-overforbarhet-inom-socialtjansten/ 

Länk till artikel om implementering i glesbygden: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26408066.2021.2001401