Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Seminarieserie lyfter stigmatisering av personer med psykisk ohälsa

Ordet stigma uppställt och gjort av is

På onsdag diskuterar stigmaforskaren Lars Hansson med doktorander och andra forskare om betydelsen av att studera stigma och diskriminering inom vårt forskningsfält, samt hur viktigt det är att sätta fingret på något som annars går många förbi.

Allmäna negativa attityder av personer med psykisk ohälsa i samhället är vanligt idag även om allt fler uppmärksammar och är öppna med sitt mående. Ofta beror stigmatisering på bristande teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap men det är inte alltid som vi är medvetena om att dela in i "vi och de". Det är inte heller ovanligt att personer som har fått en psykiatrisk diagnos nedvärderar sig själva och hindrar sig från att umgås med andra eller kanske söka ett jobb.

 

Lars Hansson, senior professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning

Stigmaforskningen har växt fram sedan över tjugo år tillbaka och antistigmakampanjer både internationellt och nationellt har hjälpt till uppmärksamma området. CEPI har förmånen av att professor Lars Hansson tillsammans med kollegor uppmärksammat forskning om stigmatiseringens avigsidor, men också om hur vi med hjälp av kunskap om psykisk ohälsa och utbildningar såsom Mental Health First Aid (MHFA) kan förändra attityder och bemötande bland personal inom hälso- och sjukvården, äldreomsorg, polisen och inom arbetsförmedlingen.

Idag genomsyrar stigmaforskningen CEPIs arbete och att möta människor istället för en diagnos är ett ständigt aktuellt ämne att uppmärksamma, framförallt för den nyblivne doktoranden. Seminarieserie om Psykisk Hälsa drivs av forskargruppen Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet vid Lunds universitet, i samarbete med CEPI.

 

Länk: Professor Lars Hanssons sida på Lunds universitet.

Länk: Folkhälsomyndighetens sida om Stigmatisering vid psykisk ohälsa

Länk: Forskargrupp, Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet