Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Katarina Grim till CEPIs ledningsgrupp!

Sedan januari 2023 ingår Katarina Grim från Karlstad universitet i ledningsgruppen. Hon är doktor i vårdvetenskap och lektor i socialt arbete och intresserar sig för brukarinflytande i forskning och praktik.

Katarina Grim, CEPIs ledningsgrupp

Katarina Grims forskningsintresse handlar om brukardelaktighet och inflytande, oftast inom området psykisk hälsa. Den största delen av hennes forskning gör hon tillsammans med olika kollegor i CEPI och i samskapande med representanter från brukarrörelsen.

-Efter att ha kommit in i CEPI som doktorand för nästan tio år sedan, och haft glädjen att utvecklas i den fina och  tvärvetenskapliga miljö som CEPI är, känns det nu roligt att få kliva in i ledningsgruppen och det kreativa arbetet i att planera och aktiviteter och tänka kring färdriktning framåt, berättar Katarina. 

Mycket av hennes nuvarande forskning sker inom ramen för det sexåriga forskningsprogrammet UserInvolve: Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa. Hon är en av åtta forskare i CEPI som deltar där. Se länk: CEPIs hemsida

I en nyligen publicerad studie som Katarina skrivit presenteras faktorer som både kan främja och hindra implementeringen av brukarkunskap, själva integreringen av erfarenhetsbaserad kunskap inom utvecklingen av hälso- och sjukvården och kommunala insatser. I denna studie handlade samproduktion om att representanter från brukarrörelsen var medforskare i alla delar av processen. Se länk: Artikeln om att legitimera brukarkunskap

Men just nu färdigställer Katarina ett projekt som handlar om hur brukarföreningars arbete och aktiviteter har påverkats av pandemin, tillsammans med Urban Markström. De var intresserade av vilka svårigheter som föreningarna ställts inför, hur de löst det och ser på framtiden. När pandemin lagt sig åkte Katarina runt och gjorde fokusgruppsintervjuer.

-Det har varit fantastiskt roligt och givande att få besöka lokalföreningarna och träffa människor i verkliga livet. Alla erfarenheter kan på det viset ge vägledning för utvecklingen av det fortsatta föreningsarbetet, fortsätter Katarina.

Varmt välkommen till CEPI, Katarina, som gästar vårt första forskningsseminarium om psykisk hälsa för doktorander och postdoktorala forskare med flera vid Lunds universitet och CEPI .