Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dansk doktorand från CEPI disputerar om recovery och meningsfull aktivitet

Siv-Therese Bogevik Bjørkedal

Den 2 december försvarar Siv-Therese Bogevik Björkedal sin avhandling vid Köpenhamns universitet med titeln "Project Meaningful Activities and Recovery (MA&R)-Development and evaluation of a peer co-led occupational therapy intervention".

Om drygt en vecka försvarar Siv sin avhandling som handlar om hur personer med erfarenhet av psykisk ohälsa inom psykiatrin kan sätta upp individuella och mål kopplat till vardagens aktiviteter och få stöd att nå dem med hjälp av en återhämtningsinriktad intervention MA&R. Idén grundar sig framförallt i den betydelse som meningsfulla aktiviteter har i vardagen och hur de kan utvecklas genom att personer med erfarenhet av psykisk ohälsa får verktyg och möjligheter till engagemang i aktiviteter, i grupp och individuellt.

Utvecklingen av Meaningful Activity & Recovery har tagit avstamp i en omfattande litteratursökning av arbetsterapeutiska interventioner (2003-2018) såväl som i litteraturen om personlig återhämtning för att sedan landa i ett program, lett av en arbetsterapeut och en peer supporter. MA&R har sedan utvärderats genom en randomiserad kontrollerad studie där ett tidsdagboksinstrument (POES*), utvecklat inom CEPI, användes som ett primärt mått på interventionens effekt. En intervjustudie kompletterade det kvantitativa resultatet och beskriver hur ett frö till engagemang i vardagen kan slå rot och växa till något meningsfullt. Avhandlingen visar att meningsfulla aktiviter är centralt för hälsa och välbefinnande men att det finns behov av att vidareutveckla MA&R. Projektet beskrivs utifrån ramverket för utveckling och utvärdering av komplexa interventioner, Medical Research Council (MRC) framework.


Disputationen äger rum den 2 december kl 09.00, Fredriksbergsjukhusets auditorium, ingång 14, i Köpenhamn.

Ordförande: Professor Maj Vinberg

Opponenter: Professor Hanne Kaae Kristensen, Docent Daniel Sutton (Nya Zeeland)

Handledare: Docent Tom Möller, PhD (MD, Senior Consultant) Lene Falgaard Eplov, Professor Ulrika Bejerholm


Ni  är varmt välkomna till att delta via zoom:

https://ucph-ku.zoom.us/j/63519007087?pwd=Rm00ckNaMFovQkJYQ2w4RW1CNHhLQ…

Mötes ID: 635 1900 7087

Kod: 1463300


*POES=Profiles of Occupational Engagement Scale